Je lijf en brein zien! Mijn opleiding waarin ik je de Germaanse Geneeskunde met zijn bio-logische wetten leer. De opleiding waarin ik je mee neem in de wetmatigheden die er zijn, de kennis van het lijf, in hoe alles, alles is. De opleiding waarin ik je mee neem in de manier waarop ik in alles (jouw / mijn) goud zie!

De online opleiding, waar je direct toegang toe hebt, bevat alle kennis. Deze kennis leg ik per les uit in video’s, masterclasses en met een kennisboek waarin ik de kennis beschrijf. 

 

De online opleiding heeft 7 lessen met allemaal hun eigen thema

 

Inhoud lessen: 

Les 1 gaat over de basisprincipes

Wat zijn de universele wetten en hoe sluiten de universele wetten naadloos aan bij de biologische wetten. Hoe werkt het met overtuigingen en inprentingen en in welke fasen van je leven prent je makkelijk overtuigingen in en hoe werkt dat? Wat doet de zwangerschap en geboorte en de nog belangrijkere project purpose de fase er vlak voor. Hoe werkt het met familiesystemen? Ik neem je mee in genogrammen envertel je over tijdlijnen. Tijdlijnen die je kunt gebruiken om te begrijpen waarom een ziekte op een bepaald moment begint. Alles heeft ritmes en ook hierin zie je bizarre ritmes in terug. Daarnaast neem ik je mee in de evolutietheorie en de embryologie, zodat je de aanpassingsstrategieën van het lichaam in de volgende lessen kunt begrijpen.

 

Les 2 gaat over het endoderme systeem

Het oudste systeem evolutionair gezien is het endoderme systeem. Het gaat over het spijsverteringssysteem en over alle klieren van het lichaam. Welke aanpassingsstrategieen horen bij welk deel van het spijsverteringssysteem. Je weet welk conflict er is wanneer je een ziekte of klacht hebt en je weet in welke fase van de aandoening je zit. Bij dit systeem horen bijvoorbeeld maagproblemen, slokdarmproblemen, baarmoederproblemen, darmproblemen (en natuurlijk nog veel meer)

 

Les 3 gaat over het oud-mesoderme systeem

De structuren die bij het oud-mesoderme systeem zijn alle vliezen. Het hoort bij aanvals- en beledigingsconflicten. Het gaat over problemen en aanpassingen van bijvoorbeeld de borstvliezen, de buikvliezen de hersenvliezen.

 

Les 4 gaat over het nieuw-mesoderme systeem

Het nieuw mesoderm gaat over de botten, spieren en gewrichten. Het bewegingsapparaat. Welke conflicten horen hierbij, wat willen klachten van dit systeem zeggen en hoe kun je de pijn die je hebt niet zien als zwakte, of ‘ik kan het niet’, maar hoe kun je het zien als een herstelmechanisme van het lichaam, waar veelal pijn en ontsteking mee gepaard gaat. Wanneer je gaat zien hoe dit met botten, spieren en gewrichten werkt en hoe je deze kunt ‘verzwakken en versterken’, ga je ook in zien (en hier neem ik je in de training in mee) hoe je op deze manier ook je eigenwaarde kunt verzwakken en versterken.

 

Les 5 gaat over het ectoderme systeem

Dit is het jongste kiemblad met thema’s die gaan over scheiding en verbinding. Ik leg evolutietheorie uit en neem je mee in scheidings- en territorium conflicten. Ik leg uit welke aandoeningen bij dit systeem horen en hoe je aanpassingen van dit systeem kunt zien. Dit is een heel breed systeem, die aanvankelijk heel ingewikkeld lijkt, maar al doende weet ik zeker dat je het begint te begrijpen en het bijzondere, dan ga je ook steeds meer de interacties tussen mensen begrijpen. Hoe wij nog steeds geprogrammeerd zijn als roedel en hoe we nog steeds naar alfa’s kijken om ze te volgen en hoe we dus eigenlijk meer op het dierenrijk lijken dan we ons beseffen.

 

Les 6 psychologie bio-logisch bekeken

Alle psychologische aandoening zijn ook logisch. Ze willen je helpen in de overleving. Wat is de logica van depressie, van manie, van anorexia of autisme. Wat is schizofrenie en wat is er logisch aan dementie? In les 6 bespreek ik psychologische aandoeningen. Ik leer je de patronen en leer je hoe je naar deze aandoeningen kunt kijken.

 

Les 7, spelen met de bio-logische wetten

In les 7 gaan we integreren. De kennis die je tot nu toe hebt geleerd gaan we integreren naar praktijkvoorbeelden. Ik neem je mee in het begrijpen van patronen, in het dankbaar zijn voor je lichaam en begrip te hebben voor wat je lijf je wil zeggen met alles waar het zich aanpast om jou te laten overleven!

Doorlopend is er elke maand een coachcall waar je vragen kunt stellen, iedere ‘Je lijf en brein ziener’ is welkom bij de Coachcall. Zo kun je op je eigen tempo leren, alle vragen stellen. Verder is er een besloten facebook groep met alle deelnemers van de training ‘Je lijf en brein zien’.  Hier kun je vragen stellen en zie je vragen en antwoorden van anderen om steeds meer in de materie te duiken.

Extra les en Coachcalls

In de extra les vind je alle masterclasses over verschillende thema’s die ik tot nu toe heb gegeven.  Ze gaan over de schildklier, de ogen, de oren, het spijsverteringssysteem, leren en gedrag, psychische aandoeningen, borsten, hartproblemen, diabetes, de huid. Elke masterclass die ik organiseer (meestal ongeveer 1 of 2x per maand) komt in de online omgeving te staan onder de extra les, zodat je leert spelen met al deze materie. Daarnaast zijn er 2x per maand Coachcalls, die opgenomen worden en ook in de online omgeving worden geplaatst. Je kunt ze dus allemaal luisteren.xtra les

 

Inhoud en data van de training

 

Bij inschrijving krijg je in de online omgeving (www.willemijntrip.online) direct toegang tot Je Lijf en Brein Zien en alle verschillende lessen. Naast de lessen zijn er elke maand 2 Coachcalls en zijn er 4 inspiratiedagen per jaar georganiseerd. Hieronder vind je de data van de Coachcalls en de terugkomdagen!

Vrijdag 21 april  10 – 14 uur, Jouw Goud en Systemisch Opstellen, waar je als ‘JLBZ-er’ gratis bij mag zijn

Woensdag 17 mei Coachcall JLBZ 20:15

Vrijdag 26 mei Jouw Goud en Systemisch Opstellen, 10 – 14 uur

Donderdag 1 juni, inspiratie live dag, thema de psyche 10 – 15:30 uur

Vrijdag 2 juni, Jouw Goud en Systemisch Opstellen, ‘je middelpunt’

Woensdag 21 juni, Coachcall JLBZ 20:15

Vrijdag 23 juni, Jouw Goud en Systemisch Opstellen, 10 – 14 uur

Donderdag 21 september, inspiratie live dag, thema bewegingsapparaat 10 – 15:30 uur

Donderdag 16 november, inspiratie live dag, thema chronisch 10 – 15:30 uur